creationslaurebijoux.com - הצעירים בישראל עוברים לפריפריה - המשך למאמר
מאמרים

הצעירים בישראל עוברים לפריפריה - המשך למאמר

מעצם העובדה שהם טרם התחילו את חייהם והם אינם כבולים לחיי משפחה, קריירה, עבודה, משכנתה או כלב בבעלותם שעבר אילוף כלבים מאפשר להם להחליט החלטות חדשות לגבי חייהם. זהו הזמן בו הצעירים יכולים להרשות לעצמם להקדיש פרק מסוים בחייהם או את כל חייהם למעבר לערי הפריפריה בשאיפה להקים שם חיים חדשים תוססים ורעננים.

המעבר לערי הפריפריה פותר בעיות רבות. ראשית יוקר שכר הדירה ויוקר הדיור. ערי הפריפריה זולים בעשרות אחוזים מערי המרכז הגדולות. לכן כל צעיר וצעירה הרוצים לעבור לדיור זול יותר יעברו לפריפריה שם הם ייהנו מתשלומי ארנונה דיור זולים בהרבה ויוכלו לחסוך לעתידם הרחוק.

לצורך דוגמה. ראשי המאבק החברתי של קיץ 2011 קראו לעבור לערי הפריפריה כחלק מהצעת התייעלות התיישבותית. איציק שמולי מנהיג הסטודנטים הצעירים פועל רבות למען הקמת פרויקט צעירים בפריפריה. פרויקט זה מעודד צעירים רבים לעבור לערים כמו לוד רמלה בת ים ועוד. בתמורה למעבר הם יקבלו תמיכה גבוהה לשכר דירה, הנחות בארנונה, מלגות לימודים גבוהות ותחבורה חינמית עד כדי תשלום סימלי. אומנם במקומות אלו אין מקומות בילוי שאליהם הצעירים יוכלו ללכת. אך אם הצעירים רוצים לצאת אל עבר מקומות בילוי בתל אביב הם יכולים בנסיעה של פחות מ20 דקות לעשות זאת ולחזור בזמן דומה. זמן זה הוא לא פחות מזמן נסיעה מתל אביב לגבעתיים היקרה פי כמה מלוד ורמלה.

חזרה לחלק ראשון